Rębnia

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Zespół zasad określający sposób użytkowania lasu mający na celu stworzenie najkorzystniejszych warunków do odnowienia pożądanego składu gatunkowego i uzyskania odpowiedniej struktury drzewostanu; zależnie od sposobu cięcia i warunków wzrostu odnowień rozróżnia się 5 rodzajów rębni: zupełną, częściową, gniazdową, stopniową i przerębową.