Poprawki, uzupełnienia i dolesienia

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Prace mające na celu poprawę jakości hodowlanej upraw, młodników i starszych drzewostanów, w których z różnych przyczyn powstały luki i przerzedzenia. W uprawach zakładanych na powierzchniach otwartych w wieku do 5 lat wprowadzanie sadzonek w miejscach wypadu zalicza się do poprawek, w starszych uprawach i młodnikach w wieku do 20 lat – do uzupełnień, a w drzewostanach powyżej 20 lat – do dolesień.