Płazownia, płazowizna

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Grunt leśny porośnięty rzadko drzewami, które nie tworzą zwarcia.