Park narodowy

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Duży obszar chroniony o powierzchni nie mniejszej od 1000 ha, utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, wyróżniający się szczególnymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i naukowymi; w parku narodowym nie prowadzi się działalności gospodarczej, nadrzędnym jego celem jest poznanie i zachowanie całości przyrody, odtworzenie zniekształconych i zanikłych jej ogniw rodzimych oraz udostępnienie terenu parku ludziom w celu wypoczynku i zwiedzania. Do roku 2003 utworzono w Polsce 23 parki narodowe o łącznej powierzchni 314 tys. ha, w tym 191 tys. ha (60,8%) lasów.