Otulina

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Strefa ochronna wokół szczególnie cennych obiektów przyrodniczych (np. parków narodowych) wytyczona w celu ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych; w lesie - strefa leśna lub nieleśna spełniająca rolę bufora izolującego cenne obiekty leśne (rezerwaty, drzewostany i plantacje nasienne, powierzchnie doświadczalne) przed wpływem innych ekosystemów.