Osutki drzew iglastych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Choroby sosny, świerka, modrzewia, jodły i jedlicy wywoływane przez różne gatunki grzybów patogenicznych; osutki objawiają się w pierwszej fazie drobnymi plamkami na igłach, a następnie przebarwieniem, zamieraniem i opadaniem igieł.