Ochrona in situ

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

 

Ochrona ekosystemów i naturalnych siedlisk gatunków oraz utrzymanie i restytucja zdolnych do życia populacji w ich naturalnym środowisku, a gatunków udomowionych lub hodowanych – w otoczeniu, w którym rozwinęły swoje specyficzne właściwosci.