Obwód łowiecki

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Obszar gruntów o ciągłej powierzchni, nie mniejszy niż 3 tys. ha, na którym istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa. Obwody łowieckie (leśne i polne) dzierżawione są przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego. Podziału obszaru kraju na obwody łowieckie dokonuje w obrębie województwa właściwy wojewoda po zasięgnięciu opinii dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego.