Obszar chronionego krajobrazu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Forma ochrony przyrody, która obejmuje wyróżniające się tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe zwłaszcza ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem, lub istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Obszar chronionego krajobrazu może ustanowić rada gminy, jeśli nie uczynił tego wojewoda; uwzględnia się go w planach zagospodarowania przestrzennego.