Nadleśniczy

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych – nadleśnictwa, sprawujący swój urząd na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Nadleśniczy, w myśl ustawy o lasach, prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu, w szczególności zaś reprezentuje skarb państwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie swojego działania, bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami skarbu państwa pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych, inicjuje, koordynuje i nadzoruje działalność wszystkich pracowników nadleśnictwa, ustala organizację nadleśnictwa, w tym podział na leśnictwa, oraz organizuje ochronę mienia i zwalczanie szkodnictwa leśnego. Nadleśniczego powołuje i odwołuje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych