Korytarz ekologiczny

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Teren niezabudowany, bogatszy biocenotycznie, łączący ze sobą cenne przyrodniczo, izolowane obszary, umożliwiający migrację roślin i zwierząt.