Inwentaryzacja wielkoobszarowa, inwentaryzacja wielkopowierzchniowa

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Metoda statystyczno-matematyczna szybkiego uzyskiwania aktualnych danych na temat lasu (zapas, przyrost, struktura sortymentów, stan upraw, stan zdrowotny) do prowadzenia polityki leśnej w skali kraju lub regionu, kontrolowania skutków działalności gospodarczej i naturalnych zmian w lesie. W inwentaryzacji wielkoobszarowej poszczególne drzewostany nie są przedmiotem zainteresowania; celem jest uzyskanie syntetycznego obrazu lasów na dużym obszarze.