Gleby torfowe

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Typ płytkich gleb organicznych wytworzonych w warunkach silnego uwilgotnienia w procesie przetwarzania i akumulacji obumarłych części roślin hydrofilnych w powierzchniowej strefie torfowiska; w wyniku tego procesu powstaje torf. Większość gleb torfowych występuje w północnej części Polski, zwłaszcza wzdłuż wybrzeża Bałtyku, oraz w dolinach Biebrzy, Narwi i Noteci, zajmując prawie 5,5% powierzchni kraju.