Gleba

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Biologicznie czynna, zewnętrzna powłoka litosfery, wytworzona ze skał macierzystych przekształconych pod wpływem organizmów żywych, klimatu, wody i rzeźby terenu oraz z substancji organicznej (próchnicy) pochodzącej z resztek roślin i zwierząt rozkładanych przez mikroorganizmy glebowe; jest środowiskiem życia roślin, zwierząt i człowieka, jednym z najważniejszych składników przyrody.