Gazy cieplarniane

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Gazy wpływające bezpośrednio lub pośrednio na występowanie efektu cieplarnianego, np. tlenek i dwutlenek węgla, freony, halony, metan, tlenek azotu, para wodna, ozon troposferyczny.