Fitocenoza

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Roślinna część biocenozy, ogół roślin występujących na danym obszarze, które mają określoną strukturę (skład gatunkowy, zagęszczenie osobników, rozmieszczenie poziome i pionowe), specyficzną rytmikę sezonową, właściwe sobie przepływ energii i produktywność ekologiczną oraz wzajemnie na siebie oddziałują. Fitocenoza ma budowę warstwową; przykładem struktury warstwowej jest las.