Etat cięć

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Ilość drewna do pozyskania, określona w planie urządzenia lasu lub uproszczonym planie urządzenia lasu, wynikająca z potrzeb odnowienia, pielęgnowania i ochrony lasu oraz z zasady trwałości i ciągłości użytkowania; etat cięć przedrębnych – planowany w ramach użytkowania przedrębnego; etat cięć rębnych – planowany w ramach użytkowania rębnego.