Ekoton

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Strefa przejściowa między dwoma lub kilkoma różnymi sąsiadującymi ekosystemami, w której współistnieją organizmy sąsiadujących biocenoz. Ekotony o charakterze naturalnym tworzą łagodne formy przejściowe między sąsiadującymi ekosystemami, np. roślinność krzewiasta między lasem i jeziorem; ekotony tworzone przez człowieka charakteryzują się przeważnie ostrym przejściem, np. pole i las.