Ekosystem

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Fragment przyrody, którą tworzy zespół współzależnych od siebie organizmów roślinnych i zwierzęcych (las, jezioro, pole uprawne), oraz przestrzeń fizyczna zajmowana przez te organizmy, wchodzące we wzajemne związki. W każdym ekosystemie zachodzi przepływ energii i obieg materii dzięki istnieniu organizmów należących do trzech głównych poziomów troficznych: producentów, konsumentów i reducentów.