Ekorozwój

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Rozwój społeczno-gospodarczy, który uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze i zakłada ochronę podstawowych procesów ekologicznych. Według UNEP (Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych), jest to „taki przebieg nieuchronnego i pożądanego rozwoju gospodarczego, który nie narusza w sposób istotny i nieodwracalny środowiska życia człowieka, nie prowadzi do degradacji biosfery oraz godzi prawa przyrody, ekonomii i kultury”.