Drzewostan

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Zbiorowisko drzew rosnących na pewnym obszarze, wzajemnie na siebie oddziałujących, jednorodne pod względem przyrodniczym i gospodarczym, budowy, wieku i związku z warunkami siedliskowymi, powstałe w wyniku jednego zabiegu odnowieniowego, naturalnego (samosiew) lub sztucznego. Drzewostany są najmniejszymi jednostkami ewidencji i planowania, wyodrębnionymi w lesie w toku prac taksacyjnych ze względu m.in. na konieczność stosowania odmiennych zabiegów gospodarczych.