Busz

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Zbiorowisko roślin, najczęściej kolczastych, suchoroślowych, zrzucających liście na okres suszy; występuje na podzwrotnikowych obszarach płd. Afryki i Australii (tam nosi nazwę: skrub), jest strefą przejściową między terenami stepowymi i leśnymi.