Biotop, siedlisko

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

W ekologii zespół czynników abiotycznych środowiska tworzący warunki bytowania danego organizmu. Dla roślinnych organizmów lądowych pojęcie siedliska (ekotopu) obejmuje przede wszystkim chemizm, uwilgotnienie gleby oraz klimat lokalny.