Bioindykatory

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Organizmy wskaźnikowe, biologiczne wskaźniki jakości środowiska; organizmy roślinne i zwierzęce cechujące się zróżnicowaną wrażliwością i charakterystyczną reakcją na działanie czynników środowiska, zazwyczaj gatunki o małym zakresie tolerancji na oddziaływanie substancji zanieczyszczających, np. metali ciężkich. Organizmami wrażliwymi na zanieczyszczenie środowiska lądowego i wodnego są np. określone gatunki porostów, glonów, bakterii, pierwotniaków, roślin naczyniowych i bezkęgowców, rzadziej kręgowców. Bioindykatory mają duże znaczenie w rolnictwie i leśnictwie, ułatwiają bowiem ocenę wartości siedliska, na podstawie ich obecności można też wyznaczyć np. zasięgi występowania złóż określonych minerałów, typy gleby czy stopień eutrofizacji wód.