Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Wskaźnik zanieczyszczenia wód oznaczający ilość tlenu zużywanego w określonym czasie (np. pierwszych pięciu dób – BZT5) do mineralizacji (utlenienia) związków organicznych zawartych w zanieczyszczonej wodzie; stosowany najczęściej do oznaczania ilości ścieków organicznych.