Biocenoza

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Ogół populacji różnych gatunków roślin i zwierząt żyjących w określonym ekosystemie i powiązanych ze sobą zależnościami pokarmowymi oraz konkurencją biologiczną wewnątrzgatunkową i międzygatunkową. Wyróżnia się w niej trzy współzależne grupy organizmów: producentów, konsumentów, reducentów. Biocenozy odznaczają się dużą trwałością w czasie; przy długotrwałych i kierunkowych zmianach warunków abiotycznych wykazują zdolności przystowawcze, określane mianem sukcesji.