Konkurs na edukacyjne gry i zabawy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na edukacyjne gry i zabawy prezentujące drewno jako surowiec uniwersalny. Konkurs trwa tylko do 15 grudnia! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na edukacyjne gry i zabawy prezentujące drewno jako surowiec uniwersalny. Konkurs trwa tylko do 15 grudnia! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca pracownikiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, która zapoznała się z regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia.

Konkurs ma na celu zaprezentowanie za pomocą gier oraz zabaw drewna jako surowca uniwersalnego. Zwycięskie gry będą wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych.

Pobierz regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.

Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda w wysokości 4 tys. zł, drugiego miejsca  2 tys. zł, trzeciego miejsca 1 tys. zł.

Projekt gry wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć osobiście, przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa

z imieniem nazwiskiem oraz dopiskiem: „Gra edukacyjna – pt. „..."

bądź drogą elektroniczną przesyłając na adres e-mail: aleksandra.piasecka@cilp.lasy.gov.pl.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Zapraszamy do udziału!