ŻubryOnline

Białowieskie żubry na żywo, w transmisji Lasów Państwowych.
13.03.2014

Białowieskie żubry na żywo, w transmisji Lasów Państwowych.

 Więcej o projekcie „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”

Kamerę zainstalowano na śródleśnej polanie położonej na północnym skraju Puszczy Białowieskiej, na terenie Nadleśnictwa Browsk (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku). To jedno z miejsc, gdzie leśnicy wykładają zimą karmę dla żubrów, dlatego zwierzęta te chętnie odwiedzają polanę i spędzają na niej dużo czasu.

Logo_Projekt_Zubr - 200.jpg

O polskich żubrach wysłanych do Hiszpanii oraz niedalekich Czech w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez LP"

Czekając na żubry, które najczęściej odwiedzają polanę zimą, pokazujemy krajobraz puszczańskiej polany, czasem mniejsze zwierzęta, które najłatwiej zaobserwować po zmierzchu.

W nocy obserwację umożliwiają reflektory podczerwieni. Zwierzęta nie widzą tego światła, więc nie wpływa ono na ich zachowanie i dobowy rytm życia.

Zimą zobaczymy nie tylko króla polskich puszcz. Często z karmy dla żubrów korzystają jelenie. Polanę odwiedzają też zające, czasem pojawi się kuna, co dzień przylatują stada sójek, dzwońców i trznadli. Liczymy na to, że gdy Puszczę skuje mróz, pojawią się sarny i dziki.

Kontakt w sprawie transmisji: zubry@cilp.lasy.gov.pl lub na FB


Warto również przeczytać:

Przyszłość żubra zależy od mądrej opieki

Żubr i demografia

Odpowiedź prof. Wandy Olech-Piaseckiej do artykułu Jędrzeja Winieckiego pt. „Lasy Państwowe chcą zarządzać populacją białowieskich żubrów. Zaczną się polowania?”


Wyjaśnienie prof. Wandy Olech-Piaseckiej, dziekan wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW i prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, do artykułu Adama Wajraka z 3 stycznia 2017 r. w „Gazecie Wyborczej”