Wizyta w łódzkim nadleśnictwie

Ochrona przeciwpożarowa lasu, mała retencja nizinna oraz udostępnianie lasu społeczeństwu były tematami spotkania w Nadleśnictwie Kolumna z udziałem Macieja Grabowskiego, ministra środowiska.
28.07.2017 | Hanna Bednarek-Kolasińska, rzecznik prasowy RDLP w Łodzi

Ochrona przeciwpożarowa lasu, mała retencja nizinna oraz udostępnianie lasu społeczeństwu były tematami spotkania w Nadleśnictwie Kolumna z udziałem Macieja Grabowskiego, ministra środowiska.

Minister obejrzał zbiornik retencyjny Popławy, jeden z flagowych projektów startujących w ubiegłorocznym konkursie na modernizację roku. To ostatni rok realizacji projektu małej retencji nizinnej w perspektywie finansowej 2007-2013. Projekt małej retencji był realizowany w 177 nadleśnictwach w całej Polsce.

Tematem rozmów było również bezpieczeństwo przeciwpożarowe lasów. Maciej Grabowski odwiedził Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Kolumna oraz sieć dróg przeciwpożarowych. Podczas wizyty w terenie oglądał naturalne odnowienia jodłowe na granicy zasięgu tego gatunku, osobliwość w centralnej Polsce.

Istotnym zagadnieniem było także turystyczne udostępnianie lasu społeczeństwu. Minister odwiedził ścieżkę biegową na terenie leśnictwa Mogilno. Obiekt ten powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Wszystko Gra.

Szef resortu podkreślił znaczenie udostępniania lasu szczególnie, że projekty turystyczne jak „Wolność jest w naturze”, realizowane są wspólnie przez Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe.