Sukces pilotażowego programu

Spotkanie z wolontariuszami biorącymi udział w szczycie klimatycznym ONZ w Katowicach zorganizowano 17 stycznia w siedzibie Lasów Państwowych. - Pilotażowy program okazał się dużym osiągnięciem - podkreślono podczas spotkania.
22.01.2019 | Aleksandra Piasecka

Spotkanie z wolontariuszami biorącymi udział w szczycie klimatycznym ONZ w Katowicach zorganizowano 17 stycznia w siedzibie Lasów Państwowych. - Pilotażowy program okazał się dużym osiągnięciem - podkreślono podczas spotkania.

W czasie dwutygodniowej międzynarodowej konferencji, która trwała od 2 do 15 grudnia 2018 r., aż 15 wolontariuszy było zaangażowanych w obsługę Pawilonu Polskiego przygotowanego przez Lasy Państwowe.

Niemal wszyscy współpracownicy byli studentami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Łącznie wolontariusze przepracowali 683 godziny, czyli każdy z nich średnio spędzał na rozmowach z gośćmi niemal 46 godzin. Warto wyjaśnić, że studenci zmieniali się co kilka dni, każdego dnia w polskim pawilonie było ich pięcioro.  

Należy również przypomnieć, że polskie stoisko odwiedzało średnio 2,5 tys. gości codziennie. W pawilonie każdego dnia odbywały się kluczowe panele, konferencje, debaty oraz spotkania. Łącznie przez dwa tygodnie wystąpiło w nim ponad 400 panelistów z kilkudziesięciu państw.

Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP podziękował wolontariuszom za ich ogromne zaangażowanie. Podkreślił również znaczenie takiej współpracy oraz wskazał Lasy, jako miejsce zdobywania doświadczenia.

Studenci przyznali, że chcieliby wziąć udział w kolejnych przedsięwzięciach LP, gdyż jest to szansa na wzięcie udziału w ogromnych, międzynarodowych wydarzeniach, co też było jednym z głównych powodów zgłoszenia się do pilotażowego programu wolontariatu.

Podczas spotkania Wiesław Krzewina, pełniący obowiązki dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych przekazał Andrzejowi Koniecznemu wniosek o wdrożenie wolontariatu w LP na poziomie centralnym. Wskazano również obszary do dalszej współpracy, która w przyszłości ma dotyczyć projektów edukacyjnych i komunikacyjnych oraz ochrony przyrody czy monitoringu przyrodniczego.

Studenci biorący udział w COP24 podkreślili, że wprowadzenie wolontariatu na stałe w działaniach LP będzie korzystne zarówno dla młodych ludzi, jak i Lasów.