Promocja pszczoły w lesie

Uroczysta promocja 20-złotowej monety z wizerunkiem pszczoły miodnej, była okazją do spotkania leśników, bankowców, pszczelarzy i numizmatyków z terenu Podkarpacia, a także do przypomnienia tradycji bartnictwa i miodosytnictwa w Polsce.
28.07.2017 | Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Uroczysta promocja 20-złotowej monety z wizerunkiem pszczoły miodnej, była okazją do spotkania leśników, bankowców, pszczelarzy i numizmatyków z terenu Podkarpacia, a także do przypomnienia tradycji bartnictwa i miodosytnictwa w Polsce.

Po powitaniu przez nadleśniczego Andrzeja Modliszewskiego, goście wysłuchali prezentacji Lasy przyjazne dla pszczół" na temat roli leśnictwa w zachowaniu pszczelarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem lasów podkarpackich. Zwrócono uwagę na rolę drzewostanów jodłowych w produkcji podkarpackiego miodu spadziowego, pierwszego produktu pszczelarzy, który w 2007 r. znalazł się na Liście Produktów Tradycyjnych.
Od stuleci utrzymuje się duże zainteresowanie najdawniejszym pszczelim „pastwiskiem”, czyli lasem, dostarczającym pszczołom słodkiej substancji, zwanej spadzią.

Następnie Piotr Piłasiewicz z Bractwa Bartnego wykonał pokaz dziania barci w kłodzie sosnowej, a także zademonstrował tradycyjny strój bartnika puszczańskiego i sposób wchodzenia na drzewo przy użyciu leziwa.

Samej prezentacji monety dokonała Beata Rapa, dyrektor Oddziału Okręgowego NBPw Rzeszowie. Kilkoma pamiątkowymi dwudziestozłotówkami uhonorowała też osoby, które wniosły wkład w promowanie idei ochrony przyrody.

O polskiej historii miodosytnictwa opowiadał Marek Barzyk z Polskiego Związku Pszczelarzy, który przybliżył technologię sycenia miodów.

- To było spotkanie ludzi różnych środowisk i zawodów, rzeczywiście zainteresowanych funkcją lasu, o której niewiele się mówi - zaznacza Bogusław Famielec, dyrektor RDLP w Krośnie. - Cieszę się, że padła propozycja wyznaczenia „lasu pszczelarskiego", który miałby charakter praktyczny i zarazem edukacyjny. To może być nowe pole współpracy leśników z pszczelarzami, którzy w najbardziej praktyczny sposób przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej w naszych lasach.

Gospodarzem spotkania było Nadleśnictwo Strzyżów, zaś organizatorami Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie i Narodowy Bank PolskiOddział Okręgowy w Rzeszowie.