Leśnicy planują powiększyć rezerwat „Bukowa Góra"

Jest szansa na powiększenie rezerwatu leśnego „Bukowa Góra" w Nadleśnictwie Przytok (RDLP w Zielonej Górze). 4 czerwca odbyło się spotkanie w tej sprawie.
05.06.2020 | Ewelina Fabiańczyk, rzecznik prasowy RDLP w Zielonej Górze

Jest szansa na powiększenie rezerwatu leśnego „Bukowa Góra" w Nadleśnictwie Przytok (RDLP w Zielonej Górze). 4 czerwca odbyło się spotkanie w tej sprawie.

„Bukowa Góra” to najstarszy powojenny leśny rezerwat w Lubuskiem, został uznany w 1954 r. zarządzeniem Ministra Leśnictwa.

W chwili obecnej, rezerwat obejmuje fragment lasu zbliżonego do naturalnego, porastającego strome zbocze krawędzi doliny Odry, zajmując powierzchnię ponad 10 ha. Leśnicy i pozostałe osoby uczestniczące w niedawnym spotkaniu mają nadzieję, że już niedługo jego areał znacznie się zwiększy.

Powiększenie rezerwatu to odpowiedź na postulaty, aby zachować ten obszar ze względów naukowych i dydaktycznych. Ponadto kluczowym celem jest zachowanie wartości przyrodniczych tego obszaru oraz ochrona wyróżniających się walorów geomorfologicznych.

 Można tam dostrzec glebochronną funkcję lasów i nierzadko spotkać dąbrowę z ciepłolubnymi elementy flory. Wchodząc na samą górę, porośniętą głównie pięknymi bukami, z pewnością krajobraz każdego zachwyci.
Chcąc zachować te cenne siedliska, a także unikatowość geomorfologiczną skarpy w pradolinie Odry, leśnicy z Nadleśnictwa Przytok, na terenie którego znajduje się rezerwat, wystąpili do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o powiększenie jego obszaru.

Podczas spotkania w rezerwacie uczestniczyli przedstawiciele z: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, poznańskiego oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji, Urzędu Miejskiego w Otyniu, Ruchu Miejskiego Zielona Góra, lokalnego Koła Łowieckiego „Ryś" w Niedoradzu oraz leśnicy z Nadleśnictwa Przytok i RDLP w Zielonej Górze.