Powołanie Rady Naukowej Leśnictwa

Premier Beata Szydło wręczyła w czwartek 10 marca powołania członkom Rady Naukowej Leśnictwa. Nowa Rada składająca się z ekspertów doradzających w gospodarowaniu polskimi lasami to inicjatywa premier Szydło.
28.06.2016 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Premier Beata Szydło wręczyła w czwartek 10 marca powołania członkom Rady Naukowej Leśnictwa. Nowa Rada składająca się z ekspertów doradzających w gospodarowaniu polskimi lasami to inicjatywa premier Szydło.

Prezes Rady Ministrów podczas czwartkowej uroczystości zaznaczyła, że obecnie wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska są niezwykle istotne nie tylko ze względu na kwestie ekologiczne, ale również na polską gospodarkę. - Decyzje, które podejmujemy muszą być decyzjami, które nie szkodzą środowisku, nie szkodzą przyrodzie, ale dostrzegają również to, że symbioza i rozwój są niezwykle ważne dla funkcjonowania polskiego państwa – powiedziała Beata Szydło podczas wręczenia powołań członkom Rady Naukowej Leśnictwa.

Rada Naukowa Leśnictwa to nowy organ doradczo-konsultacyjny Prezesa Rady Ministrów w sprawach gospodarki leśnej oraz funkcjonowania polskich ekosystemów leśnych. W składzie Rady znajdują się niezależni eksperci z dziedziny nauk leśnych, znakomici naukowcy z uczelni z całej Polski. Ich zadaniem będzie przede wszystkim opracowywanie opinii na podstawie gromadzonej przez nas wiedzy oraz własnego doświadczenia naukowo-badawczego. Członkowie zespołu będą przedstawiać premier Szydło opinie, ekspertyzy i analizy dotyczące w szczególności różnego rodzaju klęsk i czynników zagrażających polskim lasom. Na ich podstawie podejmowane będą dalsze decyzje, m.in. w zakresie rozwiązania problemów gospodarowania lasami.

Skład Rady Naukowej Leśnictwa:

  • Prof. Janusz Sowa – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (przewodniczący)
  • Prof. Piotr Łakomy – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (zastępca przewodniczącego)
  • Prof. Bogdan Brzeziecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Prof. Tadeusz Kowalski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Prof. Stanisław Miścicki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Prof. Jerzy Modrzyński – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Prof. Jerzy Starzyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Prof. Stanisław Małek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Prof. Jacek Hilszczański – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym (przedstawiciel Ministerstwa Środowiska).