Młodzież sprzątała augustowskie lasy

Kilkuset młodych ochotników sprzątało lasy w Nadleśnictwie Augustów (RDLP w Białymstoku). Wśród znalezionych „skarbów” był między innymi stary rower czy opony.
27.11.2019 | Karol Chodkiewicz, Nadleśnictwo Augustów

Kilkuset młodych ochotników sprzątało lasy w Nadleśnictwie Augustów (RDLP w Białymstoku). Wśród znalezionych „skarbów” był między innymi stary rower czy opony.

- Organizując od około 30 lat różne formy sprzątania terenów leśnych można stracić wiarę w osiągniecie założonego celu. Tymczasem w Augustowie wydarzyło się coś, co przywraca nadzieję - podkreślają leśnicy.

Z inicjatywy Grupy Młodzi dla Augustowa, czyli młodzieży aspirującej do roli Młodzieżowej Rady Miasta, 24 listopada odbyło się „Wielkie sprzątanie Augustowa”, obejmujące tereny leśne w granicach miasta. Uczestnicy akcji przyszli nad jezioro Necko, gdyż chcieli uprzątnąć posezonowe śmieci i zamanifestować wolę utrzymania w czystości augustowskich lasów. Podczas kilkugodzinnej akcji zebrano kontener różnych śmieci.

Leśnicy z Augustowa z radością przyjęli deklarację ciągłej, cyklicznej współpracy przy utrzymaniu czystości lasu, zwłaszcza że niemal dwa tamtejsze leśnictwa znajdują się w granicach administracyjnych miasta.

Warto przypomnieć, że we wrześniu Nadleśnictwo Augustów wzięło udział w ogólnopolskiej akcji #sprzątaMY, zainaugurowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. W ciągu jednego dnia w sprzątaniu polskich lasów wzięło udział ponad 43 tys. osób, a wspólnymi siłami sprzątnięto ok. 36 tys. ha terenów leśnych. Z białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych, na terenie której znajduje się Nadleśnictwo Augustów, uprzątnięto 218 m3 śmieci.