LP zabezpieczą dostawy kruszywa

Lasy Państwowe już wkrótce rozpoczną eksploatację złóż kruszyw naturalnych. To pierwszy krok w kierunku zmniejszenia kosztów inwestycji infrastrukturalnych.
18.09.2017 | Piotr Adamski, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu

Lasy Państwowe już wkrótce rozpoczną eksploatację złóż kruszyw naturalnych. To pierwszy krok w kierunku zmniejszenia kosztów inwestycji infrastrukturalnych.

Jest to kolejne działanie zmierzające do wykorzystania potencjału rozwojowego zakładów regionalnych Lasów Państwowych. Pierwszym krokiem było uruchomienie przez zakłady regionalne usług w zakresie budowy dróg leśnych.

Jednak w wielu przypadkach doszło do nagłego podniesienia cen na kruszywo kupowane przez te jednostki. Dlatego też powstał projekt rozwojowy, którego głównym celem jest pilotażowe uruchomienie eksploatacji kopalin na gruntach w zarządzie PGL LP.

Temu zagadnieniu została poświęcona dwudniowa konferencja (14-15 września) w Mucznem. W spotkaniu oprócz leśników wzięli udział również przedstawiciele samorządów szczebla gminnego i wojewódzkiego. Przedstawione zostały dotychczasowe doświadczenia w zakresie współpracy jednostek organizacyjnych z samorządem terytorialnym w procesie uzyskiwania koncesji na eksploatację złóż.

Zaprezentowano również podręcznik procedur „Wydobywanie kopalin ze złóż położonych na gruntach w zarządzie PGL LP – zasady i tryb ubiegania się o koncesję przez jednostki PGL LP”.

Publikacja ta to kompendium wiedzy, od wyznaczenia najlepszej z ekonomicznego punktu widzenia lokalizacji poprzez proces poszukiwania, dokumentowania złoża skończywszy na skompletowaniu koniecznej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku koncesyjnego i uruchomienia zakładu górniczego.

Posłuży to do zabezpieczenia w jak największym stopniu zapotrzebowania na kruszywa do budowy dróg leśnych oraz realizacji inwestycji wspólnych LP z samorządami terytorialnymi. Obecnie trwa proces wyznaczania miejsc pod przyszłą eksploatację kopalin w każdej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Brane są przy tym pod uwagę przede wszystkim przyszłe potrzeby inwestycyjne. Pierwsze kopalnie powinny ruszyć do końca przyszłego roku.