Lasy to największy sojusznik w walce ze zmianami klimatu

Lasy Państwowe prowadzą szereg działań będących odpowiedzią na postępujące, negatywne zmiany klimatu. Od wielu lat są realizowane programy retencji wody, specjalny projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych, prowadzony w 23 nadleśnictwach oraz zmieniany jest skład gatunkowy drzewostanów.
19.07.2019

Lasy Państwowe prowadzą szereg działań będących odpowiedzią na postępujące, negatywne zmiany klimatu. Od wielu lat są realizowane programy retencji wody, specjalny projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych, prowadzony w 23 nadleśnictwach oraz zmieniany jest skład gatunkowy drzewostanów.

Prowadzone przez Lasy Państwowe projekty retencji nizinnej i retencji górskiej  mają na celu spowalnienie odpływu wody z terenów leśnych.

Leśnicy od wielu lat przywracają środowisku tereny podmokłe, które kiedyś osuszano. Chronione są również tereny torfowe, będące magazynami wody oraz węgla w gruncie. W ciągu ostatnich 10 lat LP zbudowały lub udrożniły niemal 7 tys. różnych obiektów hydrologicznych, które zatrzymają w lasach dodatkowo kilkadziesiąt mln m3 wody.

Oprócz prowadzenia specjalnych projektów, leśnicy realizują prace w ramach gospodarki leśnej. Powierzchnia lasów od 1945 r. wzrosła z 21 proc. do 30 proc.

W „Echach Leśnych" ukazał się wywiad z prof. Bogdanem Brzezieckim z SGGW o wpływie zmian klimatu na lasy

Ze szkółek leśnych Lasów Państwowych co roku wyjeżdża ok. 800 mln sadzonek. Większość z nich, czyli 500 mln, jest posadzona na gruntach będących w zarządzenie LP. Reszta, 300 mln to sadzonki, z których mogą skorzystać np. parki narodowe.

Co ważne lasy cały czas są zmieniane, tak aby miały jak najbardziej zróżnicowaną strukturę wiekową i gatunkową. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego dziś drzew gatunków liściastych w polskich lasach jest ok. 32 proc. W 1945 r. było ich zaledwie 13 proc., natomiast drzew gatunków iglastych było 87 proc.

Zwiększa się również zasobność lasów, obecnie na statystycznego Polaka przypada o ponad 60 drzew więcej niż w 1989 r.

 

- Zwiększenie powierzchni lasów na całym świecie o ponad 1,6 mld ha może pomóc w walce ze zmianami klimatu - twierdzą naukowcy z Politechniki w Zurychu w tygodniku „Science"

Już w Porozumieniu Paryskim w 2015 r. wskazano lasy, jako naturalnego pochłaniacza gazów cieplarniach oraz położono nacisk na zwiększenie efektywności tego procesu.

Działania realizowane w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych, obecnie jest on prowadzony w 13 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, mają zwiększyć zdolność lasu do pochłaniania dwutlenku węgla, zwiększyć istniejące zasoby węgla w ekosystemie, ograniczyć emisję dwutlenku węgla z gleby oraz ograniczyć zagrożenia niekontrolowanymi emisjami tego gazu na skutek katastrof.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statycznego, zapas węgla w drzewach w 2015 r. wyniósł 822 mln ton węgla – co odpowiada 87 tonom węgla na hektar. Według wspomnianego opracowania w 1900 r. zapas ten wynosił zaledwie 467 mln ton.

Oglądaj również materiał w Faktach TVN 24

W ramach prac, oprócz standardowo prowadzonych zabiegów w zakresie gospodarki leśnej, wykonywane są również działania dodatkowe, czyli zalesianie, wprowadzanie gatunków szybkorosnących takich jak np. daglezja, wprowadzanie drugiego piętra drzew oraz podszytów, zwiększanie powierzchni odnowień naturalnych oraz działania zapobiegające nadmiernemu uszkadzaniu powierzchni gleby.