Kłusownik recydywista ujęty

W ciągu minionych dni leśnicy z terenu RDLP w Krośnie zdjęli dziesiątki wnyków. Zatrzymano również kłusownika, mężczyzna już wcześniej był karany za podobne przestępstwo.
13.07.2016 | Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

W ciągu minionych dni leśnicy z terenu RDLP w Krośnie zdjęli dziesiątki wnyków. Zatrzymano również kłusownika, mężczyzna już wcześniej był karany za podobne przestępstwo.

Niestety przypadki kłusownictwa w podkarpackich lasach – jak zauważają leśnicy - nadal nie są rzadkością. Strażnicy leśni z Nadleśnictwa Krasiczyn zdjęli wnyki zastawione na zwierzynę w rejonie miejscowości Kupna.

Prowadzone kilka tygodni postępowanie pozwoliło na wytypowanie sprawcy. Na początku tego tygodnia (11 lipca) zatrzymano 54-letniego mieszkańca gminy Krzywcza. Okazało się, że mężczyzna już wcześniej był karany za kłusownictwo. W sumie, w lesie i w miejscu zamieszkania kłusownika, znaleziono kilkanaście sztuk wnyków.

- Działanie Straży Leśnej na pewno zapobiegło okrutnej śmierci kolejnych zwierząt leśnych. Zaplątane w stalową linkę niewątpliwie konałaby długie godziny w męczarniach - mówi Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia w RDLP w Krośnie. - Co roku ściągamy setki pułapek na zwierzynę leśną. Każdego roku kilkanaście spraw o kłusownictwo trafia do sądów.

Tylko w 2015 r. na terenie lasów zarządzanych przez LP wykryto aż 230 przypadki kłusownictwa. Jak wynika z ubiegłorocznych danych najczęściej ofiarą kłusowników padają jelenie (80 sztuk), sarny (55 sztuk), dziki (36 sztuk), daniele (15 sztuk) i łosie (9 sztuk). Do kłusownictwa najczęściej są wykorzystywane wnyki, czyli stalowa pętla umieszczana w miejscach migracji zwierząt, w których złapana ofiara ginie w wielogodzinnych męczarniach. W ubiegłym roku w 78 stwierdzonych przypadkach kłusownictwa użyto także broni palnej.

Kłusowników nie zraża groźba wysokich kar - do 5 lat pozbawienia wolności, grzywna do 20 tys. zł i przepadek mienia wykorzystywanego do wykonywania czynu zabronionego (w tym również pojazdów mechanicznych). Wysokość kar za popełnienie tego czynu została określona w Prawie łowieckim (art.52-54) oraz Kodeksie karnym.