„Król Bieszczadów" nagrodzony

Główną nagrodę i statuetkę w IV Przeglądzie Twórczości Dziennikarskiej 2015 otrzymała Renata Machnik za reportaż o Tadeuszu Janocie Bzowskim, inspektorze parków konnych w Bieszczadach w latach 60. i 70. ubiegłego wieku.
28.06.2016 | Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Główną nagrodę i statuetkę w IV Przeglądzie Twórczości Dziennikarskiej 2015 otrzymała Renata Machnik za reportaż o Tadeuszu Janocie Bzowskim, inspektorze parków konnych w Bieszczadach w latach 60. i 70. ubiegłego wieku.

Autorka w półgodzinnym reportażu wydobyła z niepamięci nietuzinkową postać hr. Bzowskiego, który przed laty był już legendą; nazywano go „Królem bandytów" lub „Królem Bieszczadów". Za swe znawstwo koni był bardzo szanowany wśród wozaków bieszczadzkich. Znał ponoć po imieniu każde z ponad 300 zwierząt pracujących wówczas w lasach. Bzowski pozostawił po sobie napisane piękną polszczyzną pamiętniki, dokumentujące lata jego pracy w Bieszczadach. Ich wydanie drukiem zależy od woli spadkobierców, których właśnie dzięki audycji radiowej udało się odszukać.

- Dla mnie bezcenne było spotkanie z ludźmi, którzy pamiętali bohatera reportażu, niektórzy cytowali jego opowieści, pokazywali zdjęcia i dokumenty sprzed lat, wzruszali się przy tym, że ktoś „ich Hrabiego" chce przypomnieć ludziom - opowiada Renata Machnik. - Myślę, że w audycji udało się wydobyć klimat tamtych Bieszczadów, dotknąć śladów parków konnych, które przecież działały tak niedawno, a dziś już są zapomnianym elementem bieszczadzkiego krajobrazu. Cieszę się, że niektóre materialne ślady utrwalono, jak choćby stajnia w Zatwarnicy, która obecnie pełni funkcję kina „Końkret".

Redaktor Machnik ma w swym dorobku wiele audycji promujących leśnictwo na Podkarpaciu. Za swą działalność dziennikarską była wielokrotnie nagradzana, między innymi dwa razy była laureatką Nagrody Lasów Państwowych im. dyrektora Adama Loreta.

Do konkursu zgłoszono 17 różnych prac dziennikarskich. Wśród nagrodzonych znaleźli się również Marek Cynkar, nagroda za krótką formę radiową oraz Adam Głaczyński, za wywiad z dziennikarzem i publicystą Wojciechem Jagielskim, autorem książek m.in. o państwie islamskim.

Konkurs został ogłoszony przez Radę Programową Polskiego Radia Rzeszów. Nagrody wręczali: Adam Miszczak, szef Rady Programowej Polskiego Radia Rzeszów i Przemysław Tejkowski, prezes PR Rzeszów. Gala w Studiu Koncertowym im. Tadeusza Nalepy miała charakter przedświątecznego spotkania dziennikarzy.