Podsumowanie VI edycji aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla

21.10.2022

Podczas Forum-Krynica 2022 odbyło się podsumowanie VI edycji aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla przeprowadzonych przez Lasy Państwowe w ramach projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe.