Las bliżej nas - Leśnictwo niesie odpowiedzialność

05.06.2021

#LasBliżejNas #Leśnictwo #LasyPaństwowe #Lesistość #Polska

Od końca II wojny światowej do dziś powierzchnia lasów zwiększyła się z 20 do 30 procent. Praca leśnika niesie ze sobą sporo odpowiedzialności. Razem z kamerą przyglądamy się, jakie wyzwania czekają na leśników. Z jakimi problemami zmagają się na co dzień?