Porozumienie pomiędzy dyrektorem generalnym LP i przewodniczącym ZG PZŁ

Porozumienie pomiędzy dyrektorem generalnym LP i przewodniczącym ZG PZŁ