Nowe pomniki przyrody w Nadleśnictwie Daleszyce

Dwie wychodnie piaskowca, z inicjatywy radomskiego Nadleśnictwa Daleszyce, zyskały w ostatnich tygodniach status pomników przyrody nieożywionej. Jedna z nich wieńczy Górę Kamień – najwyższe wzniesienie Lasów Trzemośniańskich, druga zaś nazywana Diabelskim Kamieniem, znajduje się w leśnictwie Radomice.
28.09.2020 | Paweł Kosin, Nadleśnictwo Daleszyce

Dwie wychodnie piaskowca, z inicjatywy radomskiego Nadleśnictwa Daleszyce, zyskały w ostatnich tygodniach status pomników przyrody nieożywionej. Jedna z nich wieńczy Górę Kamień – najwyższe wzniesienie Lasów Trzemośniańskich, druga zaś nazywana Diabelskim Kamieniem, znajduje się w leśnictwie Radomice.

Oba obiekty stanowią bardzo malownicze uroczyska, które od lat przyciągają turystów i są ważnymi obiektami kulturowymi dla lokalnej społeczności. Oba obiekty funkcjonują w miejscowych legendach i przekazach. Diabelski Kamień swoją osobliwą nazwę, podobnie zresztą jak jeszcze kilka innych miejsc w regionie, zawdzięcza rzekomemu porzuceniu go przez diabła, który zmierzał zniszczyć klasztor na Świętym Krzyżu.

Jeszcze ciekawsze podanie wiąże się z kolei z wychodnią skalną na Górze Kamień. Miało to być miejsce, w którym urzeczony jego walorami krajobrazowymi, biesiadował król Władysław Jagiełło. Po latach, dla zachowania tej tradycji, na jednym z bloków skalnych miano wyryć symbol widelca i łyżki, który to ryt, przetrwał do połowy ubiegłego wieku. Najprawdopodobniej jednak przy pracach związanych z budową drogi przebiegającej obok, symboliczna grafika uległa zniszczeniu. Według emerytowanego leśniczego pracującego na tym terenie, przemieszczeniu miała ulec część bloków skalnych. I nawet jeśli to tylko efekt fantazji mieszkańców okolicznych miejscowości, stanowi ciekawy wątek kulturowy.

Leśnicy już w lipcu złożyli stosowne wnioski w urzędach miasta i gminy w Daleszycach i Morawicy. Po konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Przyrody w Kielcach obie instytucje w drodze uchwały rady miasta i gminy przyjęły wniosek.

Warto podkreślić, że powołanie obu daleszyckich pomników jest elementem szerszej akcji związanej z inicjatywą Pomniki dla Natury. Akcja została zainicjowana przez Organizację Natura i Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”, które działają głównie na terenie powiatu staszowskiego. W efekcie rozmów i ustaleń do działań przyłączyły się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Liga Ochrony Przyrody – Zarządy Okręgów w Kielcach, Tarnobrzegu i Radomiu.

Włączenie się RDLP w Radomiu w akcję ma szczególny wymiar, gdyż jest to jubileuszowy rok istnienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i rocznicy 100-lecia bitwy warszawskiej

W ramach propozycji pomników przyrody poszczególne nadleśnictwa zgłosiły następujące liczby obiektów: Barycz – 1, Dobieszyn – 7, Grójec – 1, Jędrzejów – 1, Kielce – 17, Kozienice – 1, Łagów -1, Ostrowiec Świętokrzyski – 1, Pińczów – 33, Przysucha – 2, Radom – 7, Ruda Maleniecka – 4, Skarżysko – 5, Starachowice – 6, Suchedniów – 11, Włoszczowa – 3, Zwoleń – 2, Zagnańsk – 5, Marcule – 1, Daleszyce – 6, Stąporków – 6, Staszów – 1. Wśród zgłoszonych do objęcia ochroną obiektów 119 to drzewa, zaś dwa to wspomniane wychodnie skalne w Nadleśnictwie Daleszyce.

Wśród propozycji pomników przyrody nadleśnictw wskazały drzewa następujących gatunków: brzoza brodawkowata – dwie, buk zwyczajny – osiem, czereśnia – siedem, dąb (szypułkowy i bezszypułkowy) – 75, grab pospolity – jeden, jesion wyniosły – jeden, jodła pospolita – dwie, klon jawor - jeden, lipa drobnolistna – trzy, modrzew europejski – siedem, sosna zwyczajna – dziewięć oraz wiąz – cztery.

Najstarszym drzewem jest prawdopodobnie dąb rosnący w Nadleśnictwie Starachowice, którego wiek został oszacowany na około 400 lat. Największe obwody spośród zgłoszonych drzew mają: zgłoszony przez Nadleśnictwo Daleszyce dąb szypułkowy z leśnictwa Łuczewnica – 505 cm oraz jesion wyniosły z Nadleśnictwa Zagnańsk, leśnictwo Brzezinki – 520 cm.