Ankieta nt. zasad sprzedaży drewna

25 kwietnia w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami przemysłu drzewnego.
13.05.2024

25 kwietnia w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami przemysłu drzewnego.

Podczas narady omówiono wykonanie planów pozyskania i sprzedaży drewna oraz wyniki sprzedaży surowca w 2024 roku. Analizie poddano także zgłoszone przez przemysł propozycje zmian zasad sprzedaży drewna oraz dyskutowano nad ankietą Lasów Państwowych dotyczącą zmian w zasadach sprzedaży.

Realizując ustalenia ze spotkania, w Portalu Leśno-Drzewnym opublikowano ankietę, obejmującą zagadnienia związane z:

  • Okresem obowiązywania opracowywanych zasad;
  • Podziałem drewna na formy sprzedaży;
  • Liczbą procedur w roku;
  • Możliwościami zakupu;
  • Kryteriami oceny ofert;
  • Znaczeniem kryteriów pozacenowych;
  • Transparentnością wyników;
  • Widocznością szczegółów procedowania;
  • Wysokością kar umownych.

 

Ankieta jest dostępna dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Portalu Leśno – Drzewnym, po zalogowaniu się, do 15.05.2024 r.