Leśnicy rozpoczęli sezon przeciwpożarowy

Już od połowy marca leśnicy pełnią dyżury przeciwpożarowe. Paradoksalnie, przełom zimy i wiosny należy do jedynych z najbardziej niebezpiecznych w ciągu roku.
15.03.2018

Już od połowy marca leśnicy pełnią dyżury przeciwpożarowe. Paradoksalnie, przełom zimy i wiosny należy do jedynych z najbardziej niebezpiecznych w ciągu roku.

Wiosną, jak wyjaśniają leśnicy, jeszcze nie ma soczystej roślinności, a na polach i łąkach zalegają zeschnięte i łatwopalne zeszłoroczne liście i trawy. W tym okresie wiele osób wypala trawy, taki niekontrolowany ogień często przenosi się dalej, powodując pożar lasu. 

Niestety, jak wynika z raportu opracowanego przez Wydział Ochrony Lasu DGLP, główną przyczyną pożarów lasu są podpalenia. W przypadku aż 34 proc. pożarów umyślne działanie ludzi było przyczyną tragedii. Natomiast w wyniku zaniedbania wybuchło 13 proc. pożarów. Nadal wysoki jest odsetek pożarów, których przyczyna nie została ustalona (45 proc.).

W ubiegłym roku na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe zanotowano 1005 pożarów, to aż o 42 proc. mniej niż w 2016 r. Łącznie spłonęło 201,85 ha powierzchni leśnej, a najczęściej płonęły lasy na terenie RDLP Katowice (173 razy).

W 2017 r. najwięcej pożarów zanotowano w maju (24 proc.) oraz w czerwcu (25 proc.), kolejnymi palnymi miesiącami były kwiecień (15 proc.) i sierpień (14 proc.). Natomiast rok wcześniej najwięcej pożarów wybuchło w maju (29 proc.).

Z analizy wynika, że na 10 tys. ha powierzchni lasów przypada jeden pożar. Jednak na terenie RDLP Warszawa i Radom odnotowano aż po trzy pożary.

W 2017 r. aż 569 (57 proc.) pożarów zostało ugaszonych w zarodku, a 395 (39 proc.) ugaszono jako małe. Na szczęście w ubiegłym roku nie odnotowano dużych pożarów lasu. Natomiast w 2016 r. wybuchły dwa takie pożary, wtedy spłonęło 22,14 ha.

Wysoki procent pożarów ugaszonych w zarodku świadczy o sprawnie działającym systemie monitorowania terenów zalesionych. W skład tego systemu wchodzą także wieże obserwacyjne. Obecnie na terenie lasów znajduje się 665 wież, w tym 256 to telewizyjne punkty obserwacyjne. To właśnie z tych leśnych bocianich gniazd wykryto 290 pożarów, najwięcej na terenie RDLP w Radomiu (46 proc.).

Przeczytaj także o nowych autach leśnej floty przeciwpożarowej

Warto dodać, że w systemie przeciwpożarowym LP znajdują się także śmigłowiec, siedem samolotów patrolowych oraz 34 samoloty gaśnicze.

Leśnicy nie ograniczają się tylko do monitorowania lasów. Na obszarach leśnych nadleśnictwa prowadzą prace, dzięki którym zapobiegną  przerzutom ognia. Co to oznacza? Wycinanie lub odnawianie istniejących pasów przeciwpożarowych. W 2017 r. wykonano 104 km nowych pasów przeciwpożarowych, odnowiono 4337 km już istniejących i uporządkowano z materiałów łatwopalnych 20692 ha powierzchni leśnej.

Dla porównania w 2016 r. nowych pasów powstało ok. 36 km, a odnowiono prawie 4 400 km przeciwpożarowych przecinek.

Każdego roku Lasy Państwowe na system ochrony przeciwpożarowej przeznaczają coraz większe kwoty. W 2017 r. na zabezpieczenie wydano 85,1 mln zł, a w 2016 r. było to 82,4 mln zł.