Siekierkę tulejkowatą sprzed 3400 lat znaleziono w lesie toruńskiego Nadleśnictwa Cierpiszewo. Odkrycia dokonali członkowie Grupę Historyczno-Eksploracyjną Weles.