Bank Danych o Lasach

Informacje o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz zmian stanu w lasach wszystkich form własności. Są one powiązane z danym i z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska przyrodniczego. Bank dostarcza informacji na potrzeby statystyki publicznej, krajowej jak międzynarodowej, a także planowania przestrzennego.
09.05.2018

Informacje o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz zmian stanu w lasach wszystkich form własności. Są one powiązane z danym i z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska przyrodniczego. Bank dostarcza informacji na potrzeby statystyki publicznej, krajowej jak międzynarodowej, a także planowania przestrzennego.