Kontakt

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Andrzej Konieczny

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej

Bogusław Piątek

Zastępca Dyrektora Generalnego  ds. Gospodarki Leśnej

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Krzysztof Janeczko

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Pion Dyrektora Generalnego LP

 

Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Marcin Gołębiowski

naczelnik

tel. 22 58 98 138
marcin.golebiowski@lasy.gov.pl


Zespół Obsługi

Anna Trzeciak-Wiszowata

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 110, kom. 601 088 184
anna.trzeciak@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej

Marta Gaworska

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 344, kom. 784 349 824
marta.gaworska@lasy.gov.pl

 

Rzecznik prasowy Lasów Państwowych

Anna Malinowska

tel. 22 58 98 111, kom. 600 49 75 97

e-mail: rzecznik@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Mediów

Krzysztof Trębski

tel. 22 58 98 227, kom. 609 026 403
krzysztof.trebski@lasy.gov.pl

 

Inspekcja Lasów Państwowych

Artur Malowaniec

główny inspektor LP

tel. 22 58 98 120, kom. 604 992 401
faks 22 58 98 121
artur.malowaniec@lasy.gov.pl

 

Główny Inspektor Straży Leśnej

Tomasz Wisłocki

p.o. Głównego Inspektora Straży Leśnej
kom. 698 024 708


tomasz.wislocki@lasy.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Paulina Bień

naczelnik

tel. 22 58 98 140, kom. 660 533 110
faks 22 58 98 141

 

Wydział Prawny

Piotr Szulc

naczelnik

tel. 22 58 98 360, kom. 728 945 505

piotr.szulc@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych

Mariusz Kwieciński

kierownik

tel. 22 58 98 260, kom. 605 348 354
faks 22 58 98 261

mariusz.kwiecinski@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie

Marcin Cichowicz

kierownik

tel. 22 58 98 387, kom. 735 031 191
marcin.cichowicz@lasy.gov.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Błaszczyk

Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych

tel. 668 489 563

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Leśnej

Biuro Marketingu

Andrzej Ballaun

         dyrektor biura

tel. 22 58 98 200, kom. 882 155 595
faks 22 58 98 201

andrzej.ballaun@lasy.gov.pl

 

Wydział Hodowli Lasu

Krzysztof Rostek

         naczelnik

tel. 22 58 98 220, kom. 668 032 076
faks 22 58 98 221


krzysztof.rostek@lasy.gov.pl

Zespół Gospodarki Łowieckiej

Jan Błaszczyk

        główny specjalista SL

tel. 22 58 98 118, kom 605 621 083

jan.blaszczyk@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Lasu

Aldona Perlińska

          naczelnik

tel. 22 58 98 230, kom. 695 790 209
faks 22 58 98 231

aldona.perlinska@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych

Jan Tabor

       naczelnik

tel. 22 58 98 293, kom. 882 694 035

jan.tabor@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Projektu LIFE

Łukasz Porębski

           kierownik

tel. 22 58 98 297

lukasz.porebski@lasy.gov.pl

 

Wydział Urządzania Lasu

Jacek Przypaśniak

         naczelnik

tel. 22 58 98 250, kom. 695 673 306
faks 22 58 98 251

jacek.przypasniak@lasy.gov.pl

 

Wydział Społecznych Funkcji Lasu

Anna Pikus

          naczelnik

tel. 22 58 98 232, kom. 664 786 771

 
 
Wydział Infrastruktury 
 
Piotr Młynarczyk 

        naczelnik

tel. 22 58 98 130, kom. 664 350 041
faks 22 58 98 131

piotr.mlynarczyk@lasy.gov.pl

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Ekonomicznych


Główny Księgowy Lasów Państwowych

Andrzej Czerski

tel. 22 58 98 150
faks 22 58 98 151
andrzej.czerski@lasy.gov.pl

 

Wydział Innowacji i Organizacji

Magdalena Bukowska

            naczelnik

tel. 22 58 98 215, kom. 664 140 327
faks 22 58 98 211

 
 

Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania

Jarosław Piekutin

            naczelnik

tel. 22 58 98 160, kom. 539 956 069
faks 22 58 98 161

jaroslaw.piekutin@lasy.gov.pl

 

Wydział Stanu Posiadania

Sławomir Sawicki

             naczelnik

tel. 22 58 98 240, kom. 691 360 803
faks 22 58 98 241

slawomir.sawicki@lasy.gov.pl

 

Wydział Informatyki

Paweł Pogoda

          naczelnik

tel. 22 58 98 180, kom. 695 673 293
faks 22 58 98 181

pawel.pogoda@lasy.gov.pl
 
Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa

Rafał Majcher
          główny specjalista SL
tel. 22 58 98 186
rafal.majcher@lasy.gov.pl

  
Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych 

Mariusz Błasiak

        naczelnik

tel. 22 58 98 300, kom. 666 345 454

mariusz.blasiak@lasy.gov.pl
 
  
Wydział Administracji

Walerian Żyndul

            naczelnik

tel. 22 58 98 170,
faks 22 58 98 171

walerian.zyndul@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Alina Niewiadomska

tel. 22 58 98 280, faks 22 58 98 281
alina.niewiadomska@lasy.gov.pl