Światowy Dzień Mokradeł 2021

W tym roku Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest pod hasłem „Mokradła i woda". To rok szczególny, świętujemy bowiem 50. rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych. Poprzez obchody Dnia Mokradeł chcemy podkreślić znaczenie tych szczególnych obszarów w wymiarze globalnym.

W tym roku Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest pod hasłem „Mokradła i woda". To rok szczególny, świętujemy bowiem 50. rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych. Poprzez obchody Dnia Mokradeł chcemy podkreślić znaczenie tych szczególnych obszarów w wymiarze globalnym.

Więcej informacji na stronie GDOŚ

Narastający kryzys wodny, spowodowany działalnością człowieka i zmianami klimatu, zagraża ludziom i przyrodzie. Osuszając mokradła, niszczymy nieodwracalnie zasoby wody, bogaty świat roślin i zwierząt oraz usługi ekosystemowe, które świadczą ekosystemy podmokłe. Mokradła magazynują i oczyszczają wodę, są podstawą globalnej gospodarki, zapewniają nam bezpieczeństwo i dają wyżywienie, a roślinom i zwierzętom oferują miejsce do życia.

Wzrost liczby ludności, urbanizacja i określone wzorce konsumpcji odcisnęły nieodwracalnie piętno na terenach podmokłych. W związku z zanikaniem i zanieczyszczaniem mokradeł zaostrzył się kryzys wodny, który zagraża życiu na Ziemi.

Możemy mieć wystarczająco dużo wody dla przyrody i dla nas, jeśli:

  • przestaniemy niszczyć, a zaczniemy odtwarzać tereny podmokłe,
  • nie będziemy przegradzać rzek tamami, ani przekraczać wydobycia z warstw wodonośnych,
  • zajmiemy się zanieczyszczeniami, przede wszystkim oczyścimy źródła wody pitnej,
  • zwiększymy efektywność wykorzystania wody, będziemy mądrze użytkować tereny podmokłe,
  • uznamy temat wody i terenów podmokłych za istotny w planach rozwoju i zarządzania zasobami.