Broszura opracowywana corocznie na podstawie "Raportu o stanie lasów w Polsce" i "Sprawozdania finansowo-gospodarczego PGL LP", przedstawiająca informacje o lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dostępna również w wersji angielskiej.