Żubry już w Żedni

Zagroda adaptacyjna dla żubrów w Nadleśnictwie Żednia ma pierwszych lokatorów. W poniedziałek zostały do niej wsiedlone dwie samice żubra z Puszczy Białowieskiej.
28.07.2017 | Emilia Ostaszewska, starszy specjalista ds. ochrony przyrody i edukacji Nadleśnictwa Żednia

Zagroda adaptacyjna dla żubrów w Nadleśnictwie Żednia ma pierwszych lokatorów. W poniedziałek zostały do niej wsiedlone dwie samice żubra z Puszczy Białowieskiej.

Wkrótce dołączą do nich kolejne osobniki, które dadzą początek nowemu stadu żubrów w Puszczy Knyszyńskiej. Po okresie aklimatyzacji, w czasie którego zwierzęta oswajają się z nową lokalizacją i przyzwyczajają do nowych warunków siedliskowych, żubry zostaną wypuszczone na wolność. Do tego momentu pozostaną w ogrodzeniu pod stałą opieką weterynaryjną.

Całe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce”, którego podstawowym celem jest rozszerzenie zasięgu występowania żubra w północno-wschodniej części kraju oraz zapewnienie mu właściwych warunków bytowania.

Utworzenie nowego stada żubrów w Nadlesnictwie Żednia (RDLP w Białymstoku) – dotychczas niezasiedlonym przez żubry, ale mającym duże znaczenie dla ochrony gatunku -  służyć ma rozproszeniu populacji i bardziej równomiernemu użytkowaniu środowiska przez zwierzęta.

Przed nami trudny wybór imion dla nowych mieszkańców nadleśnictwa.